Kongevegbedriftene

Sparstadstølen i Sanddalen
Sparstadstølen (13 of 35).jpg
Sparstadstølen (35 of 35).jpg

Om Sparstadstølen i Sanddalen

Velkommen til stølen i Sanddalen!

På nordsida av Vangsmjøsa i Vang i Valdres ligg stølsgrenda Sanddalen med seks støler.

På ein av desse vart det i 1996 teke opp att stølsdrift med kyr og geiter. Stølen blir driven på gamlemåten med handmjølking, kinning i tretønne og ysting med vedfyring. Reidskap og metodar er stort sett slik dei var då den siste budeia la ned drifta på 60-tallet. I dag er drifta styrt ut i frå personleg interesse for kultur, tradisjon og natur.

Salg av rømme, smør, brunost og pultost. Kvar måndag, onsdag og laurdag er det mogleg å få kjøpt rømmegraut, vaflar/lapper, saft og kaffe frå klokka 12.00 til 17.00.

Tysdagar og søndagar kun på bestilling. Torsdagar er det stengt for besøk.

Dette er ingen kafè med c, og serveringa er enkel.

Stølsvegen frå Vangsmjøsa og opp til stølen er privat (cirka 7 kilometer) og kostar 60 kr.

Velkommen!

INFO 2020:
Fordi det er avgrensingar i tal besøkande som kan komme inn samstundes, ber me deg merke deg følgande:

Kun 2 familiegrupper inne samstundes. Maks 8 personer per gruppe. Dette kan bety meir ventetid enn vanleg.

Difor er det lurt å bestille på førehand på mobil 99 00 95 84 minst 3 dagar i førevegen.

Dersom du har eller har hatt symptomar på luftvegsjukdomar dei siste 14 dagane kan du ikkje besøke oss.

Me er pålagt at alle gjester blir registrert for ev. seinere smittesporing.

All servering skjer med nedbrytbart eingongsbestikk. Alle må bruke antibac før dei kjem inn.

Me ber om forståing for desse pålagte tiltaka.

Sparstadstølen (24 of 35).jpg
Servering på Sparstadstølen i Sanddalen
Heile familien
katharina.jpg
Katharina Sparstad
(+47) 99 00 95 84 / (+47) 61 36 80 84