Opplev Kongevegen

Kjøp Kongevegen rundturkart

Kongevegen rundturkart gjev deg 5 rundturar du kan gå saman med Kongevegen. Målestokk frå 1 : 30 000 til 1 : 14 000.

Rundturane er:

  • Otrøvatnet Rundt
  • Galdane - Seltåsen
  • Vindhella - Sverrestigen
  • Maristova - Brusestølen (dei Ræderske og Buchholzske vegar)
  • Maristova - Honingane - Brattebakken bru

Kvar rundtur har eige kart. Parkering, toalett, underlag, tilkomst osb. er merka. Kartet er i A6-format når det er folda saman. Norsk kartgrunnlag.

Pris: 130 - kr. per kart
Porto/sending/adm.: 25 kr.
Totalt 155,- kroner

NB: Skriv postadresse under «kommentar» når du betalar. Me sender karta til den adressa.

PS: Det kjem opp «Person» når du skal velge antal kart. «Person» betyr i denne samanheng det same som «Kart».