IMG_2831.jpg

Rutetider Kongevegbussen 2023

Kongevegbussen køyrer rute frå Lærdalsøyri til Tyinkrysset og tilbake.

Dagleg rute frå Borlaug og Lærdalsøyri

    -        09:45  Lærdal rådhus
    -        10:10   Sjurhaugen (Galdane)
    -        10:25   Borgund stavkyrkje (Vindhella)
09.10   10:35   Borlaug*
09:20   10.45   Maristova
09:35   10.55   Kyrkjestølen
09:50   11.05   Tyinkrysset
Tidlegruta frå Borlaug kl. 09:10 korresponderar vidare til kongevegstrekningane i Vang med Valdresekspressen NW160 som går frå Tyinkrysset kl. 09:58
*Ruta frå Borlaug kl. 10.35 går berre om det er passasjerar frå Borlaug og så langt passasjeren skal

Dagleg rute frå Tyinkrysset

10.00       -     Tyinkrysset
10.10        -     Kyrkjestølen
10.25        -     Maristova
10.35        -     Borlaug
10.50*  15.30  Borgund stavkyrkje/Vindhella
11.00    15.40  Sjurhaugen (Galdane)
11.15     16.10  Lærdal rådhus
*Buss til Aurland og Flåm klokka 11.55

Prisar per pers:
Heile strekninga kr. 290,-
Lærdal-Borgund/Borlaug kr. 190,-
Borgund/Borlaug-Tyinkrysset kr. 190,-

Kongevegbussen tek ikkje syklar i 2023. Sykkeltransport (opp til 20 syklar samstundes) kan førehandsbestillast hjå Solheim Taxi.

I år blir kongevegruta køyrt i samarbeid med Norways Best og bussen Flåm-Lærdal/Borgund. Ruta køyrer E16 frå Lærdalsøyri til Sjurhaugen, så gamle E16 til Borgund stavkyrkje. Vidare nye E16 forbi Maristova med stopp på busstoppen aust for Maristova både på tur og retur. Bussen køyrer gamle E16 forbi Nystuen og Filefjellstuene enten på tur eller retur.
Bussruta finn du ikkje på Skyss eller andre nettstadar for rutebussar. Kongevegbussen er ei ekstrarute sett opp for å auke sørvisen til deg som vandrar på eller nyttar aktivitetar ved Kongevegen.

Operatør: Solheim Taxi og Flåm bilutleie i samarbeid med Kongevegbedrifter Filefjell SA og Norways Best AS