Opplev kongevegen

Kjøp begge karta

Kongevegen rundturkart gjev deg 5 rundturar du kan gå saman med Kongevegen i målestokkar frå 1 : 30 000 til 1 : 14 000:

  • Otrøvatnet Rundt
  • Galdane - Seltåsen
  • Vindhella - Sverrestigen
  • Maristova - Brusestølen (dei Ræderske og Buchholzske vegar)
  • Maristova - Honingane - Brattebakken bru

Kongevegen turkart viser heile vandreruta mellom Vang i Valdres og Gamle Lærdalsøyri i Lærdal i målestokk 1:50000.


Parkering, toalett, underlag osb. er merka. Karta er i A6-format når dei er folda saman. Norsk kartgrunnlag. 

Pris turkart: 170 - kr. 
Pris rundturkart: 130,- kr. 
Porto/sending/adm.: 35,- kr.
Totalt 335,- kroner


VIKTIG: Skriv postadresse under «kommentar» når du betalar. Me sender karta til den adressa.

NB: Det kjem opp «Person» når du skal velge antal kart. «Person» betyr i denne samanheng det same som «Kart».