Opplev kongevegen

Sykle heile strekninga

Fakta

Tidsbruk
2-4 dager
Avstand
110km
Vanskelegheitsgrad
Middels
Tilgjengeleg
1. mai - 15. oktober

Sykkelruta på Kongevegen over Filefjell følger same rute mellom Vang og Lærdalsøyri som turvegen kongevegen, men nyttar alternative trasear enn dei originale kongeveg-strekningane.

Dette er mogleg på grunn av alle vegomleggingane gjennom historia. Dei alternative traseane er stort sett gamle E16 og/eller fylkesvegar

Sjå «Vis i kart» oppe til høgre.

Vi ber syklistar benytte gamle E16 og fylkesvegar i staden for dei originale kongevegstrekningane. Kongevegen er eit sårbart kulturminne. Må du på dei originale strekningane, ber me deg trille sykkelen mest mogleg. Høgfjellstrekninga Kyrkjestølen-Maristova er spesielt sårbar.

Fleire av dei originale kongevegen-strekningane er verna eller freda.

El-sykkel på stiar og tråkk i kring eller knytt til Kongevegen utan løyve er forbudt etter norsk lov, då det blir rekna som motorferdsle i utmark.

Etter alle vegomleggingane siste åra, er gamle E16 kombinert med fylkesvegane blitt ei svært god sykkelrute frå Øye til Lærdalsøyri.

Les detaljert ruteomtale for sykkelturen din på dei utvalde sykkelstrekningane: 

Vang - Tyinkrysset

Tyinkrysset - Maristova

Maristova - Borgund

Borgund - Lærdalsøyri

 

 

 

 

 

Asfalt Grus Gras