Opplev kongevegen

Sykle heile strekninga

Fakta

Tidsbruk
2-4 dager
Avstand
110km
Vanskelegheitsgrad
Middels
Tilgjengeleg
1. mai - 15. oktober

Sykkelruta på Kongevegen over Filefjell følger same rute som turvegen kongevegen, men har fleire alternative trasear på grunn av alle vegomleggingane gjennom historia. Dei alternative traseane er stort sett gamle E16 og/eller fylkesvegar

Sjå «Vis i kart» oppe til høgre.

Vi anbefalar å nytte gamle E16 eller fylkesvegar i staden for dei autentiske kongevegstrekningane. Kongevegen er eit sårbart kulturminne. Er du på dei verna kongevegstrekningane, ber me deg trille sykkelen mest mogleg. Høgfjellstrekninga av Kongevegen er spesielt sårbar.

Etter alle vegomleggingane siste åra, er gamle E16 blitt ei svært god sykkelrute.

Les detaljert ruteomtale for sykkelturen din på dei utvalde sykkelstrekningane: 

Vang - Tyinkrysset

Tyinkrysset - Maristova

Maristova - Borgund

Borgund - Lærdalsøyri

 

 

 

 

 

Asfalt Grus Gras