Opplev kongevegen

Sykle heile strekninga

Fakta

Tidsbruk
2-4 dager
Avstand
110km
Vanskelegheitsgrad
Middels
Tilgjengeleg
1. mai - 15. oktober

Sykkelruta på Kongevegen over Filefjell følger same rute som turvegen kongevegen, men har fleire alternative trasear på grunn av alle vegomleggingane gjennom historia.

Sjå «Vis i kart» oppe til høgre.

Vi anbefalar å trille sykkelen mest mogleg på dei autentiske kongevegstrekningane, for å bevare kulturminnet best mogleg.

Mykje av dei autentiske kongevegstrekningane byr på offroad-sykling og spesielt er den autentiske kongevegen over Murklopphøgda (der vegen når sitt høgste punkt) på sjølve Filefjell, krevjande.

Denne høgfjellstrekninga av Kongevegen er spesielt sårbar. Om det er blautt, som til dømes etter regn og i vårløysinga, ber vi deg la vere å sykle, og heller trille denne strekninga, eventuelt sykle nye og breie E16 mellom Kyrkjestølen og Maristova.

Etter alle vegomleggingane siste åra, er gamle E16 blitt ei svært god sykkelrute.

Les detaljert ruteomtale for sykkelturen din på dei utvalde sykkelstrekningane: 

Vang - Tyinkrysset

Tyinkrysset - Maristova

Maristova - Borgund

Borgund - Lærdalsøyri

 

 

 

 

 

Asfalt Grus Gras