Opplev Kongevegen

Kjøp Kongevegen rundturkart

Kongevegen rundturkart gjev deg 5 rundturar du kan gå saman med Kongevegen. Målestokk frå 1 : 30 000 til 1 : 14 000.

Rundturane er:

  • Otrøvatnet Rundt
  • Galdane - Seltåsen
  • Vindhella - Sverrestigen
  • Maristova - Brusestølen (dei Ræderske og Buchholzske vegar)
  • Maristova - Honingane - Brattebakken bru

Kvar rundtur har eige kart. Parkering, toalett, underlag, tilkomst osb. er merka. Kartet er i A6-format når det er folda saman. Norsk kartgrunnlag.

Pris: 140 - kr. per kart
Porto/sending/adm.: 29 kr.
Totalt 169,- kroner

 

Me byter bestillingssystem. Når du bestiller velger du antal kart. Så må også velge ein dato. Dato har ingenting å seie, men fordi systemet foreløpig fungerer som eit system for aktiviteter, så må me gjere det slik for at du skal få bestilt og kome vidare. Berre merk av ein fiktiv dato. 

NB: I botnen av "Kontaktinfo" må du skrive adressa som kartet skal sendast til.

Har du spørsmål: info@visitkongevegen.no