Opplev kongevegen

Sykkelutleige

Fakta

Tilgjengeleg
Mai-September

Lyst til å sykle grus- eller asfaltstrekningane av Kongevegen? Eller berre leige deg ein sykkel og utforske området frå sykkelsetet?

Kongevegen leiger ut syklar frå fire sykkelstasjonar.

I Lærdal (vest for Filefjell):

  • Borgund (sentrum)
  • Borlaug (ved Hi Borlaug)

I Vang (aust for Filefjell):

  • Øye stavkyrkje (ved Kulturstøga på motsett side av vegen)
  • Neset P-plass (botn av Kvamskleive)

Syklane er tilgjengelege kvar dag frå klokka 08.00. Ver venleg å levere syklene tilbake i stasjonen innen klokka 20.00 samme dag. Passar for alle over 7 år.

Etter at du har funne deg ein sykkel, sørg for at vaieren er innom alle gjenværande syklar på stativet før du lukker kodelåsen. Hent deg ein hjelm i trekassa og lås igjen. Kassa har også pumpe og umbraco.

Koden til låsen står i billetten som du får på e-post etter bestilling.

Når du kjem tilbake til stasjonen, set sykkelen i stativet, sørg for at vaieren er innom alle syklane, lukk kodelåsen og snu litt på kodetalla. Legg hjelmen i trekassa og lås igjen på samme viset.

GOD TUR!

MILJØPROSJEKT: Samtlege syklar er brukte, og ikkje berre brukte, men jamvel redda frå søppelcontaineren. I samarbeid med Resirkula er syklane blitt reparert og gitt eit nytt liv langs Kongevegen. Difor vil du finne striper og små skavankar på syklane ❤️

NB: Syklane skal ikkje nyttast på dei verna delstrekningane. Sykkeltilbodet er meint for deg som vil sykle grus- og asfaltstrekningane eller utforske Øye, Vang, Borgund og Lærdal frå sykkelsetet.