Bestill turpakke

Kongevegen Høgdepunkta (Vindhella/Galdane) - 3 dagar

Opplev dei mest berømte partia av Kongevegen over Filefjell på tre dagar. Bu i og mellom små trehus på Lærdalsøyri om kvelden og vandre i historiske fotefar om dagen. Vi køyrer deg til kongevegstrekningane.


DAG 0, ANKOMST:

Du har køyrt til Lærdalsøyri med bil og kan sjekke inn for ein hyggeleg kveld og ei god natts søvn. Det går også direktebuss frå Bergen fleire gonger dagleg til Lærdal (NW 420 Sognefjordekspressen og NW162 Øst/Vestekspressen, samt lokaltog til Voss og deretter buss VY450). Og fleire gonger dagleg frå Oslo (VY170 Sogn og Fjordane-ekspressen).

DAG 1:
Denne dagen skal du oppleve det berømte Galdane som del av rundturen Galdane-Seltunåsen. Etter frukost går du til bussplassen ved Lærdal rådhus der Kongevegbussen har avgang klokka 08:30 (inkludert i prisen). Bussen køyrer deg til rasteplassen ved Sjurhaugen (ankomst ca. 10.03).

Du går over Lærdalselvi og tek til venstre inn på delstrekninga Galdane. Kongevegen gjennom Galdane er full av myter og opplevingar. Du går i historiske fotefar gjennom eit rikt kultur- og naturlandskap. For å få best mogleg utbytte av vandringa, les om delstrekninga Galdane her
Ta matpausen på husmannsplassen «Galdane» med flott utsikt over Lærdalselvi og «Bergenske Hovedvej» der du skal gå seinare. Infooppslag på kvart hus og det er to utedoar ovanfor husa. Etter pausen går du vidare langs Lærdalselvi til Seltun bru. Frå brua følger du gangstien langs E16 austover til rasteplassen «Koren» (ca. 1,3 km.). Her går du opp til høgre på «Den Bergenske Hovedvej» frå 1840-åra. For å få best mogleg utbytte av «Den Bergenske Hovedvej» les meir om Seltunåsen her
Etter Seltunåsen kjem du ned på gamle E16 (historisk rute) Her kan du sjå ruinen av Steine bru som var del av «Bergenske Hovedvej». Følg gamle E16 mot Sjurhaugen (5-600 meter austover). Tilbake ved rasteplassen er rundturen over. Heile turen kan ta mellom 3,5 og 4,5 timar. Frå busshaldeplassen ved E16 tek du rutebuss eller Kongevegbussen tilbake til Lærdalsøyri (ikkje med i pakkeprisen). Sjå rutetider og ruter under.

DAG 2:
Denne dagen skal du oppleve berømte Vindhellavegen, som del av rundturen Vindhella-Sverrestigen, og nasjonalikonet Borgund stavkyrkje. Etter frukost går du til bussplassen ved Lærdal rådhus der Kongevegbussen har avgang klokka 08:30 (inkludert i prisen). Bussen tek deg til Borgund stavkyrkje (ankomst cirka 10.10). Du skal gå Sverrestigen først. Stigen byrjar bak den raude Borgund kyrkje. Gå gjennom grinda, gå rett opp knappe 90 meter til du møter stien og ta til venstre på den.

Kong Sverre skal i oktober 1177 ha teke denne stigen for å omgå bøndene som stod klare til å lempe stein og tømmerstokkar på birkebeinarane. For å mest mogleg ut av vandringa les om Sverrestigen her.  
Du går gjennom eit rikt kulturlandskap. Ved benkplassen der stigen deler seg i tre, tek du til venstre og går ned mot dalbotnen. Nede møter du gamle E16 og går til Vindhellavegen (100 meter) ved Rimskjold. Rasteplass og toalett. Etter pausen går du opp dei berømte svingane i Vindhellaskaret. For best mogleg utbytte; les historia om Vindhellavegen her
På toppen og inne i skaret har du to val; Enten kortversjonen med grinda til høgre og stien ned til Borgund stavkyrkje. Eller Kongevegen rett fram til den møter gamle E16 (anbefalt). Følg så gamle E16 300 meter tilbake til besøksenteret.
Heile rundturen kan ta 2 til 3 timar. Du må løyse billett i besøkssenteret for å få tilgang til Borgund stavkyrkje, museum, kafé og toalett. 
Frå plassen framføre besøkssenteret tek du rutebuss eller Kongevegbussen tilbake til Lærdalsøyri (ikkje med i prisen). Sjå rutetider og ruter under.

DAG 3 / AVREISEDAG:
Etter frukost og utsjekking vandrar du på gamle Lærdalsøyri, eit av Norges mest autentiske trehusmiljø som mirakuløst slapp unna storbrannen i 2014. Du kan bestille billettar til byvandring her
Kongevegen over Filefjell gjekk gjennom hovudgata Øyragata, ei av dei eldste handlegatene på Vestlandet. Til dømes vart Lærdalsmarknaden arrangert i dette miljøet alt på 1500-talet. Kongevegen enda ved den gamle jektehamna. Små butikkar, som Smak av Sogn, små kaféar. Aktivitetar som målekurs med Galleri Bryggja eller guida byvandring.


PAKKEPRIS PER PERSON: Frå 3 990,- kroner👍


I PAKKEPRISEN FÅR DU:
3 overnattingar i tradisjonsrike hotell og gjestehus, eller i historiske krambuer
3 frukostar (i hotell/gjestehus servert i matsal, i krambuene lagt inn til sjølvbetjening)
2 matpakker du smører sjølv under frukosten
2 dagar med transport til rundturane med Kongevegbussen
Vask/sengeklede/håndklede
WIFI/parkering

I PAKKEPRISEN FÅR DU IKKJE:
Middag
Rutebuss tilbake etter rundturane
Guiding/omvisning

BUSS:
Transport til vandringane:
Kvar dag klokka 08:30 køyrer Kongevegbussen frå busshaldeplassen ved Lærdal rådhus (inkludert i pakkeprisen)

Retur første vandredag: 
Rutebuss til Lærdalsøyri frå E16-busslomme ved Sjurhaugen (ikkje inkl. i pakkeprisen):

 • Klokka 14.18 (NW 162 måndag-laurdag) til Håbakken kl. 14.28. Vidare med VY450 kl. 15.05 eller VY170 kl. 15.10 til Lærdalsøyri. Du har 5 timar til rådvelde for turen. Bussen tillet ikkje hund.
 • Klokka 14.52 (VY170, dagleg). Du har 5,5 timar til turen. Bussen tillet ikkje hund.
 • Klokka 18.23 (rute 138 månd.-fred.) 9,5 timar til turen. Bussen tillet hund.
 • Klokka 20.17 (VY170, dagleg)
  (Atterhald om ruteendringar).

Alternativ: Solheim Taxi har gode tilbod til kongevegvandrarar.

Retur andre vandredag: 
Rutebuss til Lærdalsøyri frå Borgund stavkyrkje (ikkje inkl. i pakkeprisen):

 • Klokka 14:07 (NW162 Øst/Vest-Xpressen dagleg minus søndagar). Passerer besøkssenteret og stavkyrkja. Til Håbakken. Korresponderar med VY450 klokka 15.05 eller VY170 kl. 15.10 vidare til Lærdalsøyri. Bussane tillet ikkje hund. OBS: Frå 9. oktober er avgang frå busslomma «Lo aust» ved E16, ein kilometers gåtur austover langs gamle E16. Skal du ha retur på ein søndag, er «Lo aust» avgangen heile året, kl. 17.48.
 • Klokka 14:48 (VY170 Sogn og Fjordane-ekspressen dagleg). Du har cirka 5,5 timar til rundturen med pauser og besøk i stavkyrkja/besøkssenteret. OBS: Avgang frå busslomma «Lo aust» ved E16, ein kilometers gåtur austover langs gamle E16). Bussen tillet ikkje hund.
 • Ca. klokka 18:18 (rute 138 månd.-fred.). OBS: Avgangstida gjeld frå busslomma «Lo aust» ved E16, èin kilometers gåtur austover langs gamle E16. Du har 9,5 timar til turen. Bussen tillet hund.
  (Atterhald om ruteendringar)

Alternativ: Solheim Taxi har gode tilbod til kongevegvandrarar.

UT OG ETE
Strandsitjaren restaurant hjå Lærdal Ferie- og Fritidspark
Kort & Godt kafè
Laksen bakeri & kafè

 

 

 

 

LOGO KONGEVEGKRONA.jpg
Ansvarleg
Visit Kongevegen
Send e-post