Bestill no

Bestill turpakke

Kongevegen Heile Vegen - 5 dagar

Vikinghøvdingar, mellomalderkongar og danskekongens embetsmenn. Alle hadde éin ting til felles då dei reiste mellom aust og vest; dei måtte gå til fots over Filefjell. Er vi like gode som forfedrane våre? Gå Kongevegen heile vegen, frå Valdres til Lærdal!

Ok, biskop Pontoppidan vart dregen på kjelke over fjellet av lokale bønder og husmenn i 1749, ikkje berre éin, men to gonger. Ellers er det føttene alle menn og kvinner har nytta på reisa mellom aust og vest. Sjølv med hjelp av hest vart det ofte ein strabasiøs tur.

I vår tid kan vi oppleve dette som eit eventyr. I denne minnerike femdagarsturen går du frå Austlandet til Vestlandet. Du startar i Valdres, overnattar i hotell og hytter undervegs, og ender på Gamle Lærdalsøyri ved Sognefjorden.
I mellomtida fraktar vi som bur her bagasjen din. Litt sånn som vi gjorde med Pontoppidan 😃

ANKOMSTDAG:
Du har køyrt til Vang i Valdres og sjekkar inn på Rogn camping. Det går også direktebuss  frå Bergen (NW 162 Øst-Vest Xpressen) og frå Oslo (NW 160 Valdresekspressen) til stoppestaden Vangsnes - 200 meter unna Rogn camping - som passar med innsjekk i denne turpakka. Bussrutene følger E16.

DAGEN ETTER, VANDREDAG 1: Kvamskleive og Øye–Tyinkrysset
Etter frukost og smøring av nistepakke i Rogn sitt 200 år gamle stabbur startar eventyret. Vertane køyrer dykk til starten av sagnomsuste Kvamskleive. Kvamskleive vart teken i bruk i 1808 og avløyste Kongevegen som til då hadde gått på andre sida av Vangsmjøse. Deler av vegen vart frykteleg bratt, og reisande kalla det dei såg under seg for «avgrunn» og «livsfarleg».

På turen kan du stikke nedom gamle Kvam lensmannsgard. Ta deg ein pust i bakken i tunet der historia sit i veggane. Berre hugs å ikkje røyke eller bruke open eld, og ta omsyn til husdyra, er ønsket frå folket på garden.

I enden av Kvamskleive, ved Søndrol, er du komen ned att til E16 og skal ta rutebuss vidare mot Øye (buss inngår ikkje i turpakka). Bussalternativa frå Søndrol er: 

 • Klokka 09.03 (rute 138 til Tyinkrysset, hund er tillatt). Denne ruta går diverre ikkje laurdagar og søndagar, men skulle du ønske å gå så tidleg, ordnar me lokal transport.
 • Klokka 12.34 (NW 160, om du har hund, er kun førarhund tillatt).
 • Klokka 14.24 (NW 160, kun førarhund tillatt). 

Bussturen til Øye tek cirka 25 minuttar. Stig av på første busslomme etter nye-tunnelen. Følg gamle E16 tilbake mot Øye 6-700 meter. Kongevegen tek av opp mot høgre etter den nye rasteplassen.

Dersom du vil oppleve Øye stavkyrkje før du byrjar, følg gamle E16 vidare nedover 1,5 kilometer til (asfalt). Etter besøket går du tilbake hit.

Herfrå går Kongevegen i kupert terreng og med nokre unntak på grasdekke opp mot Tyinkrysset. Ved Tyinkrysset går Kongevegen gjennom hyttefelta, og ved «Grøvstølbrue» skal du gå til venstre og opp til Filefjellstuene. Her skal du overnatte. Bagasjen din er blitt frakta hit.
Du får kjøpt middag i restaurant på Filefjellstuene (ikkje inkludert i pakkeprisen).
Fakta første vandredag: Totalt cirka 19,5 kilometer der 1,5 kilometer går på asfalt.

VANDREDAG 2: Tyinkrysset-Kyrkjestølen-Maristova
Etter frukost på Filefjellstuene tek du fatt på sjølve fjellstrekninga over Filefjell. Du skal gå Tyinkrysset-Kyrkjestølen og vidare Kyrkjestølen-Maristova. Før du byrjar å gå nedover att mot Maristova passerar du det høgste punktet over fjellet, 1250 m.o.h. - i området ved den gamle stiftstøtta i marmor. 
Du overnatter på Maristova i hyttene til Maristuen Fjellferie. Bagasjen din er blitt frakta hit. Du får ikkje kjøpt middag på Maristova, men verten tilbyr enkle middagsretter du kan kjøpe og lage sjølv i hytta (døme: Fjordland eller den lokale Sognelapskaus). Er de mange personer og vil ha noko anna til middag, kan de sende handleliste til Maristuen Fjellferie
Her på Maristova kan du få ei omvisning i Margrethestova (1792) der vegmeistar C. J. Hammer budde då han leia bygginga av Kongevegen (ikkje med i pakkeprisen). Himmelsenga hans står der framleis!
Fakta andre vandredag: Om lag 18 kilometer i fjellet. Grasdekke. Mindre strekningar med asfalt før Kyrkjestølen i starten av dagen.

VANDREDAG 3: Maristova-Borgund
Etter frukost i hytta startar vandringa på delstrekninga Maristova-Borlaug med Brattebakken bru som ein attraksjon. Turen går på autentisk kongeveg, natursti, litt asfalt, forbi elv og over bekkar, over fjellvidde og gjennom lun granskog. 
Vel nede ved Borlaug passerar du gjennom Borlo Bygdetun som har over 20 bygningar med utstillingar som viser mangfaldet i fjellbygda Borgund. Her er kinosal i møkakjellaren, amfi og utescene. Kongevegen går rett gjennom det gamle kulturlandskapet.
Frå bygdetunet går kongevegen-løypa forbi alle stabbura ned mot E16, vidare nokre hundre meter på graskledd eng langs E16, før du peilar deg inn på vegkanten av E16 og går på sida av europavegen eit lite stykke ned til krysset der fylkesvegen tek av mot Borgund. Frå her går Turvegen Kongevegen på fylkesvegen, som er gamle E16 gjennom Borgund.
Du er då inne på delstrekninga Borlaug-Borgund stavkyrkje og går på asfalt. Du går forbi små vestlandsgardar med beiteland for sau og geit. Fleire campingplassar ligg her, som Steinklepp camping. Du passerar Hegg, skysstasjon og hotell på Kongevegen i gamle dagar. Og like etter ser du gravhaugen etter bygdehøvdingen Spenning Hegg med sin 2,6 meter høge bautastein.
Etter kvart kjem du til Eggum gard, der du skal overnatte. Garden med dei gule sjølvbetjeningshyttene ligg til høgre, og i sentrum av Borgund, med Postaabneriet pub og kafé og Borgund nærbutikk og bakst som nabo. Vertskapet tilbyr enkle middagar du lagar sjølv på hytta (type Fjordland). Evt. handlar du i nærbutikken eller kjøper mat på puben. Bagasjen din er frakta til Eggum gard. Alternativt overnattar du i Tufte kårhus, som ligg om lag èin kilometer før du kjem til Borgund sentrum. 
Fakta tredje vandredag: Cirka 14 kilometer vandring der cirka 8 km. går på asfalt.

VANDREDAG 4: Borgund-Selto
Etter frukost i hytta er du klar for å gå dei meste berømte strekningane av Kongevegen. Du skal oppleve Vindhellavegen, Øygardsvegen og Galdane. Og du kan besøke Borgund stavkyrkje.
Du går ned til fylkesvegen til Borgund sentrum og 500 meter vidare vestover til du møter krysset som fører inn på E16. Du skal ikkje dit, men heller gå rett fram og inn på det som ein gong var riksveg 60. Hald fram til du går gjennom tunet til Borgund hyttesenter og camping ein god kilometer seinare. Her er det gatekjøken med mat og alle rettigheter.
Hald fram gjennom nok eit gardstun og vidare til krysset ved E16-tunnelen. Du går inn på vegen som går over tunneltaket og inn på gamle E16 ned til Borgund stavkyrkje. For å få tilgang til stavkyrkja, nye-kyrkja, utstillingane, kafé og toalett må du løyse billett i besøkssenteret.
Deretter ventar Vindhellavegen. Enten går du bak den raude kyrkja og opp til Vindhellavegen. Eller du kan nyte heile strekninga med å gå 300 meter tilbake dit du kom frå på gamle E16, og byrje Vindhellavegen der den eigentleg startar. Nyt gamal vegbyggarkunst!

Vel nede frå Vindhellavegen, ved Rimskjold, held du fram på gamle E16 cirka 500 meter på asfalt til du byrjar på Øygardsvegen. Delar av vegen bøyger seg av gårde på murar over nes og bergknabbar, og forbi gamle bruer og gardar, skysstasjonar og gravfelt frå jarnalderen.
Ferda går vidare mot ein annan av dei sagnomsuste strekningane på Kongevegen; Galdane, som alltid har blitt rekna for å vera mellom dei vanskelegaste og farlegaste. Galdane er full av myter og opplevingar og har gitt inspirasjon til fleire kjende kunstverk.
Ta gjerne ein matpause på husmannsplassen Galdane som strekninga har fått namn etter. Etterpå går du vidare langs Lærdalselvi til Seltun der Kongevegen møter E16.
Her er vandringa over. Du går nokre få meter austover til busslomma ved E16 og tek rutebuss til Lærdalsøyri. Bussalternativa er:

 • Klokka 14.19 (NW162 måndag-laurdag) til Håbakken kl. 14.28. Vidare med VY170 kl. 15.10 til Lærdalsøyri.
 • Klokka 14.55 (VY170)
 • Klokka 18.23 (rute 138)
 • Klokka 18.36 (NW162 kun søndagar)
 • Klokka 20.20 (VY170)
  (Atterhald om ruteendringar).

Om kvelden overnattar du på gamle Lærdalsøyri, på Sanden pensjonatLindstrøm hotel, Gamle Lærdalsøyri Leiligheter eller Den Gule Krambua. Eller ved Sognefjorden og Lærdal HotellDu får tildelt overnattingstad etter kva som er ledig og du blir varsla i ein eigen epost om dette. Hit er bagasjen din blitt frakta. Gamle Lærdalsøyri er eit av Norges best bevarte trehusmiljø frå 17- og 1800-talet med om lag 170 trebygningar. Små butikkar, kafear og guida omvisning.

AVREISEDAG:
Etter frukost kan du vandre rundt på Lærdalsøyri eller delta i guida byvandring i den unike trehustettstaden, eventuelt bli med på båtcruise på Sognefjorden, til ein rutebuss tek deg tilbake dit du parkerte bilen:

 • Rute 138 frå Lærdal rådhus kokka 11.10 (ikkje med i pakkeprisen). Er ved busslomma Vangsnes nær Rogn camping ca. klokka 12.50. (ikkje laurdagar). Neset ca. 12.45.
 • VY170 frå Lærdal rådhus klokka 12.18 (dagleg). Korresponderar med NW162 på Håbakken, som tek deg vidare og er ved Rogn camping cirka klokka 14.38. Neset cirka 14.35.
 • Kongevegbussen går frå Lærdal rådhus til Tyinkrysset kl. 08:30 dagleg i tida 18. juni - 29. august. Den korresponderar med NW160 frå Tyinkrysset kl. 09.58.
  (Atterhald om ruteendringar).

For første gong på turen, må du ta med deg bagasjen din sjølv.
Snipp, snapp, snute, eventyret på Kongevegen over Filefjell er ute - for denne gong ❤️

PRIS PER PERSON 2021: 
Om fire eller fleire personar reiser saman: 5 090,- kroner
Om tre personar reiser saman: 5 590,- kroner
Om to personar reiser saman: 5 990,- kroner
Om du reiser åleine: 7 490,- kroner

I PRISEN FÅR DU: 👍
5 overnattingar i hytter, hotell, pensjonat eller leilighet
5 frukostar
4 lunsjpakker som du smører sjølv
Evt. transport til vandrestart ved Neset første vandredag
4 bagasjetransportar
Sengeklær
Utvask rom/hytte

EKSTRA TILBOD, IKKJE INKLUDERT I PRISEN:
Middagar
Evt. kveldsmat
Rutebussane første og fjerde vandredag
Tillegg for hund
Tillegg for evt. splitting av senger
Omvisningar på støl, bygdetun, fjellstover etc. undervegs
Guiding/historie. Kontakt oss om du vil møte ein historieforteljar på vegen

ANBEFALTE TILLEGGSOPPLEVINGAR: 👍
Utforske Vang, til dømes Vangssteinen (ankomstdagen)
Ut og ete hjå Sommerhotellet i Vang (ankomstdagen)
Stikk innom Øye stavkyrkje (første vandredag)
Besøke Låvemuseet (første vandredag)
Proviantere hjå Joker Tyinkrysset (siste del av første vandredag)
Treng du utstyr? Intersport Tyinkrysset (siste del av første vandredag)
Kafébesøk hjå Tyinkrysset Fjellstue (siste del av første vandredag)
Delta i aktivitetar med Opplev Filefjell (etter første vandredag)
Omvisning i Margretestuen Fjellstovemuseum (andre vandredag, på førespurnad)
Omvisning på Borlo bygdetun (tredje vandredag, på bestilling)
Proviantere på Nærbutikken Borgund (start fjerde vandredag)
Kafé/gatekjøken Borgund hyttesenter/camping (fjerde vandredag)
Besøke Borgund stavkyrkje (fjerde vandredag)
Pause/proviantere på Joker Ljøsne (under den ekstra vandredagen)
Delta i byvandring på Gamle Lærdalsøyri
Bli med på minicruise på Sognefjorden

PS: Er du ei større gruppe eller treng hjelp til bestillinga? Skriv til info@visitkongevegen.no

 

 

 

 

 

Eg ønsker å
Vilkår (*):
Takk for henvendinga, vi tek kontakt så snart som mogleg.
Booking
Ansvarleg
Kongevegbedrifter Filefjell SA
Send e-post
Sender, vennligst vent...
Takk for henvendinga, vi tek kontakt så snart som mogleg.