Bestill no

Velg turpakke

Kongevegen Heile Vegen - 5 dagar

Vikinghøvdingar, mellomalderkongar og danskekongens embetsmenn. Alle hadde éin ting til felles då dei reiste mellom aust og vest; dei måtte gå til fots over Filefjell. Er vi like gode som forfedrane våre? Gå Kongevegen heile vegen, frå Valdres til Lærdal!

Ok, biskop Pontoppidan vart dregen på kjelke over fjellet av lokale bønder og husmenn i 1749, ikkje berre éin, men to gonger. Ellers er det føttene alle menn og kvinner har nytta på reisa mellom aust og vest i landet vårt. Sjølv med hjelp av hest vart det ofte ein strabasiøs tur.

I vår tid kan vi oppleve dette som eit eventyr. Bli med på ein minnerik femdagarstur på Kongevegen over Filefjell, med høgste punkt 1250 m.o.h. - i fantastisk natur og med rik kulturhistorie. Du går frå Austlandet til Vestlandet, startar i Valdres, overnattar i hotell og hytter, og ender på gamle Lærdalsøyri ved Sognefjorden.
I mellomtida fraktar vi som bur her bagasjen din. Litt sånn som vi gjorde med Pontoppidan 😃

ANKOMSTDAG:
Du har køyrt til Vang i Valdres og sjekkar inn på Rogn camping eller Sommerhotellet. Det går også direktebuss  frå Bergen (NW 162 Øst-Vest Xpressen) og frå Oslo (NW 160 Valdresekspressen) til stoppestaden Vangsnes - 200 meter unna Rogn camping - som passar med innsjekk i denne turpakka. Bussrutene følger E16.
De kan kjøpe middag ved Sommerhotellet (ikkje inkludert i turpakka).

DAGEN ETTER, VANDREDAG 1: Kvamskleive og Øye–Tyinkrysset
Etter frukost og smøring av nistepakke i Rogn sitt 200 år gamle stabbur eller på Sommerhotellet startar eventyret. Vertane køyrer dykk til starten av sagnomsuste Kvamskleive.

Kvamskleive vart teken i bruk i 1808 og avløyste Kongevegen som til då hadde gått på andre sida av Vangsmjøse. Deler av vegen vart frykteleg bratt, og reisande kalla det dei såg under seg for «avgrunn» og «livsfarleg».

På turen kan du stikke nedom gamle Kvam lensmannsgard. Ta deg ein pust i bakken i tunet der historia sit i veggane. Berre hugs å ikkje røyke eller bruke open eld, og ta omsyn til husdyra, er ønsket frå folket på garden.

I enden av Kvamskleive, ved Søndrol, er du komen ned att til E16 og skal ta rutebuss vidare mot Øye (buss inngår ikkje i turpakka). Buss går frå Søndrol klokka 09.03 (rute 138 til Tyinkrysset, hund tillatt). Denne ruta går diverre ikkje laurdagar og søndagar, men skulle du ønske å gå så tidleg, ordnar me lokal transport.
Neste rute er klokka 12.56 (NW 162, kun førarhund tillatt) og neste er klokka 14.35 (NW 160, kun førarhund tillatt). Bussturen til Øye tek cirka 25 minuttar. Stig av på første busslomme etter nye-tunnelen. Følg gamle E16 tilbake mot Øye 6-700 meter. Kongevegen tek av opp mot høgre etter den nye rasteplassen. 

Dersom du vil oppleve Øye stavkyrkje før du byrjar, følg gamle E16 vidare nedover 1,5 kilometer til (asfalt). Etter besøket går du tilbake hit.

Herfrå går Kongevegen i kupert terreng og med nokre unntak på grasdekke opp mot Tyinkrysset. Ved Tyinkrysset går Kongevegen gjennom hyttefelta, og ved «Grøvstølbrue» skal du gå til venstre og opp mot Filefjellstuene. Her skal du overnatte. Bagasjen din er blitt frakta hit.
Du får kjøpt middag i restaurant på Filefjellstuene (ikkje inkludert i pakkeprisen).
Fakta første vandredag: Totalt cirka 19,5 kilometer der 1,5 kilometer går på asfalt.

VANDREDAG 2: Tyinkrysset-Kyrkjestølen-Maristova
Etter frukost på Filefjellstuene tek du fatt på sjølve fjellstrekninga over Filefjell. Du skal gå Tyinkrysset-Kyrkjestølen og vidare Kyrkjestølen-Maristova. Før du byrjar å gå nedover att mot Maristova passerar du det høgste punktet over fjellet, 1250 m.o.h. - i området ved den gamle stiftstøtta i marmor. 
Overnatting på Maristova i hyttene til Maristuen Fjellferie. Bagasjen din er blitt frakta hit. Du får ikkje kjøpt middag på Maristova, men verten tilbyr enkle middagsretter du kan kjøpe og lage sjølv i hytta (døme: Fjordland eller Sognelapskaus). Er de mange personer og vil ha noko spesielt, kan de sende handleliste til Maristuen Fjellferie
Snakkar du med vertskapet på førehand, kan du få ei kort omvisning i Margrethestova (1792) der vegmeistar C. J. Hammer budde då han leia bygginga av Kongevegen (ikkje med i pakkeprisen). Himmelsenga hans står der framleis!
Fakta andre vandredag: Om lag 18 kilometer i fjellet. Grasdekke. Mindre strekningar med asfalt før Kyrkjestølen i starten av dagen.

VANDREDAG 3: Maristova-Borgund
Etter frukost i hytta startar vandringa på delstrekninga Maristova-Borlaug med Brattebakken bru som ein attraksjon.
Turen går på autentisk kongeveg, natursti, litt asfalt, forbi elv og over bekkar, over fjellvidde og gjennom lun granskog. 
Vel nede ved Borlaug passerar du gjennom Borlo Bygdetun som har over 20 bygningar med utstillingar som viser mangfaldet i fjellbygda Borgund. Her er kinosal i møkakjellaren, amfi og utescene. Kongevegen går rett gjennom det gamle kulturlandskapet.
Frå bygdetunet går kongevegen-løypa forbi alle stabbura ned mot E16, vidare nokre hundre meter på graskledd eng langs E16, før du peilar deg inn på vegkanten av E16 og går på sida av europavegen eit lite stykke ned til krysset der fylkesvegen tek av mot Borgund. Frå her går turvegen Kongevegen på fylkesvegen, som er gamle E16 gjennom Borgund.
Du er då inne på delstrekninga Borlaug-Borgund stavkyrkje og går på asfalt. Du går forbi små vestlandsgardar med beiteland for sau og geit. Fleire campingplassar ligg her, mellom anna Steinklepp camping. Du passerar Hegg, som var skysstasjon og hotell på Kongevegen i gamle dagar. Like etter ser du gravhaugen etter bygdehøvdingen Spenning Hegg med sin 2,6 meter høge bautastein.
Etter kvart kjem du til Eggum gard, der du skal overnatte. Garden med dei gule sjølvbetjeningshyttene ligg til høgre, og nær sentrum av Borgund, med Postaabneriet pub og kafé og Borgund nærbutikk og bakst kloss i turløypa. Vertskapet tilbyr enkle middagar du lagar sjølv på hytta (type Fjordland). Evt. handlar du i nærbutikken.
Bagasjen din er blitt frakta hit til Eggum gard.
Fakta tredje vandredag: Cirka 14 kilometer vandring der cirka 8 km. går på asfalt.

VANDREDAG 4: Borgund-Selto
Etter frukost i hytta er du klar for å gå dei meste berømte strekningane av Kongevegen over Filefjell. Du skal oppleve Vindhellavegen, Øygardsvegen og Galdane. Og du kan besøke Borgund stavkyrkje.
Du går ned til fylkesvegen gjennom Borgund sentrum og 500 meter vestover til du møter krysset som fører inn på E16. Du skal ikkje dit, men heller gå rett fram og inn på det som ein gong var riksveg 60. Hald fram til du går gjennom tunet til Borgund hyttesenter og camping ein god kilometer seinare. Her er det gatekjøken med mat og alle rettigheter.
Hald fram gjennom nok eit gardstun og vidare til krysset ved E16-tunnelen. Du går inn på vegen som går over tunneltaket og inn på gamle E16 ned til Borgund stavkyrkje. For å få tilgang til stavkyrkja, nye-kyrkja, utstillingane, kafé og toalett må du løyse billett i besøkssenteret.
Deretter ventar Vindhellavegen. Enten går du bak den raude kyrkja og opp til Vindhellavegen. Eller du kan nyte heile strekninga med å gå 300 meter tilbake dit du kom frå på gamle E16, og byrje Vindhellavegen der den eigentleg startar (anbefalt). Nyt gamal vegbyggarkunst!

Vel nede frå Vindhellavegen, ved Rimskjold, held du fram på gamle E16 cirka 500 meter på asfalt til du byrjar på Øygardsvegen. Delar av vegen bøyger seg av gårde på murar over nes og bergknabbar, og forbi gamle bruer og gardar, skysstasjonar og gravfelt frå jarnalderen.
Ferda går vidare mot ein annan av dei sagnomsuste strekningane på Kongevegen; Galdane, som alltid har blitt rekna for å vera mellom dei vanskelegaste og farlegaste. Vegen gjennom Galdane er full av myter og opplevingar og har gitt inspirasjon til fleire kjende kunstverk.
Ta gjerne ein matpause på husmannsplassen Galdane som strekninga har fått namn etter. Etterpå går du vidare langs Lærdalselvi til Seltun der Kongevegen møter E16 att.
Her er vandringa over. Du går nokre få meter austover til busslomma ved E16 og tek rutebuss. Alternativa er:

  • Klokka 14.24 (Øst/Vest-ekspressen måndag-laurdag, ikkje hund) til Håbakken, og buss VY450 vidare til Lærdalsøyri kl. 15.15.
  • Klokka 14.55 til Lærdalsøyri (VY170, dagleg, tek ikkje hund).
  • Cirka klokka 18.30 dagleg utanom laurdag (Rute 138 Lærdal-Fagernes, godtek hund). 
  • Klokka 18.54 (kun søndagar, Øst/Vest-ekspressen, ikkje hund) til Håbakken og buss 109 vidare til Lærdalsøyri kl. 19.07.
  • Klokka 20.25 til Lærdalsøyri (VY170, dagleg, tek ikkje hund).

Om kvelden overnattar du på gamle Lærdalsøyri, på Sanden pensjonatLindstrøm hotel, Gamle Lærdalsøyri Leiligheter eller Den Gule Krambua. Eller ved Sognefjorden og Lærdal HotellDu får tildelt overnattingstad etter kva som er ledig og du blir varsla i ein eigen epost om kvar du skal bu. Hit er bagasjen din blitt frakta.
Om kvelden kan du oppleve gamle Lærdalsøyri, eit av Norges best bevarte trehusmiljø frå 17- og 1800-talet med om lag 170 trebygningar. 

AVREISEDAG:
Etter frukost kan du vandre rundt på Lærdalsøyri til ein rutebuss tek deg tilbake til Rogn (Neset ved Kvamskleive) der du parkerte bilen:
Rute 138 Lærdal-Fagernes går frå Lærdal rådhus kokka 11.10 (ikkje med i pakkeprisen) og er ved ei busslomme nær Rogn camping cirka klokka 12.50. (går ikkje laurdagar). Neset cirka 12.45.
Rute VY70 går frå Lærdal rådhus klokka 12.23 (dagleg). Denne korresponderar med Øst/Vest-Xpressen på Håbakken (ingen ventetid) som tek deg vidare og er ved Rogn camping cirka klokka 14.35. Neset cirka 14.30
Kongevegbussen går frå Lærdal rådhus til Tyinkrysset kl. 08:30 dagleg i tida 18. juni t.o.m. 29. august. Den korresponderar med Valdresekspressen NW160 som går frå Tyinkrysset kl. 09.58.
For første gong på turen, må du ta med deg bagasjen din sjølv.
Snipp, snapp, snute, eventyret på Kongevegen over Filefjell er ute - for denne gong ❤️

Ein ekstra vandredag?
Vil du fullføre heile turvegen Kongevegen, kan du ta bussrute 138 Lærdal-Fagernes (buss ikkje med i pakkeprisen. NB: går ikkje laurdagar) tilbake til Selto den påfølgande dagen, og gå dei to siste delstrekningane Selto-Ljøsne og Ljøsne-Lærdalsøyri.
Desse delstrekningane går ikkje på autentisk kongeveg fordi den originale kongevegen ligg under dagens E16. Men turvegen går på gangstiar, naturstiar og aller mest fylkesvegar på asfalt gjennom det vakre, grøderike dalføret Lærdal. Turen er cirka 20 kilometer lang.
Tilbake på Lærdalsøyri overnattar du, og føremiddagen etter tek den nemde Lærdal-Fagernes bussen klokka 11.10 (ikkje laurdagar) eller VY170 klokka 12.23 (dagleg) tilbake til Rogn i Vang.
Eller Kongevegbussen frå Lærdal rådhus til Tyinkrysset kl. 08:30 dagleg i tida 18. juni t.o.m. 29. august. Den korresponderar med Valdresekspressen NW160 frå Tyinkrysset kl. 09.58.
For første gong på turen, må du ta med deg bagasjen din sjølv.
Vil du ha denne ekstradagen, skriv dette i bestillinga under «kommentar» og me kjem attende til deg.

PRIS PER PERSON 2021: 
Om fire eller fleire personar reiser saman: 5 090,- kroner
Om tre personar reiser saman: 5 590,- kroner
Om to personar reiser saman: 5 990,- kroner
Om du reiser åleine: 7 490,- kroner
(tillegg om du vil ha ein ekstra vandredag)

I PRISEN FÅR DU: 👍
5 overnattingar i hytter, hotell, pensjonat eller leilighet
5 frukostar
4 lunsjpakker som du smører sjølv
Evt. transport til vandrestart ved Neset første vandredag
4 bagasjetransportar
Sengeklær
Utvask rom/hytte

EKSTRA TILBOD, IKKJE INKLUDERT I PRISEN:
Ein vandredag ekstra. Spør oss og vi syr den inn i pakka
Middagar
Evt. kveldsmat
Rutebussane første og fjerde vandredag
Tillegg for hund
Evt. splitting av senger
Omvisningar på støl, bygdetun, fjellstover etc. undervegs
Guiding/historie. Kontakt oss om du vil møte ein historieforteljar på vegen.

RUTEBUSS:
Første vandredag:

Buss frå Søndrol mot Øye klokka 09.03 (rute 138 til Tyinkrysset, tillet hund. NB: Denne ruta går diverre ikkje laurdagar og søndagar!). Klokka 12.56 (med NW 162, tillet ikkje hund) og klokka 14.35 (med NW 160, tillet ikkje hund).
Fjerde vandredag:
Buss frå Seltun til Lærdalsøyri klokka 14.40 (NW 162, bussbyte Håbakken, ikkje hund), klokka 14.55 (VY 170, ikkje hund), og cirka klokka 18.30 (rute 138 Lærdal-Fagernes, godtek hund).
Avreisedag: 
Buss frå Lærdal rådhus til Rogn avreise klokka 11.10 (rute 138 Lærdal-Fagernes, tillèt hund, går ikkje laurdagar). Eller rute VY70 frå Lærdal rådhus klokka 12.23 (dagleg). Denne korresponderar med Øst/Vest-Xpressen på Håbakken
Kongevegbussen frå Lærdal rådhus kl. 08:30 dagleg i tida 1. juli t.o.m. 16. august. Den korresponderar med Valdresekspressen NW160 som går frå Tyinkrysset kl. 09.58.
Evt. ekstra vandredag:
Samme ruter frå Lærdal rådhus som under avreisedag over. Du skal stige av ved Seltun.
(atterhald om ruteendringar).
Alternativ: Solheim Taxi.

ANBEFALTE TILLEGGSOPPLEVINGAR: 👍
Utforske Vang, til dømes Vangssteinen (ankomstdagen)
Ut og ete hjå Sommerhotellet i Vang (ankomstdagen)
Stikk innom Øye stavkyrkje (første vandredag)
Proviantere hjå Joker Tyinkrysset/Jotunheimen 6128 (siste del av første vandredag)
Treng du utstyr? Intersport Tyinkrysset (siste del av første vandredag)
Kafébesøk hjå Tyinkrysset Fjellstue (siste del av første vandredag)
Omvisning i Margretestuen Fjellstovemuseum (andre vandredag, på førespurnad)
Omvisning på Borlo bygdetun (tredje vandredag, på bestilling)
Proviantere på Nærbutikken Borgund (start fjerde vandredag)
Kafé/gatekjøken Borgund hyttesenter/camping (fjerde vandredag)
Besøke Borgund stavkyrkje (fjerde vandredag)
Pause/proviantere på Joker Ljøsne (under den ekstra vandredagen)

PS: Er du ei større gruppe? Skriv til oss på info@visitkongevegen.no

 

 

 

 

 

Eg ønsker å
Vilkår (*):
Takk for henvendinga, vi tek kontakt så snart som mogleg.
Booking
Ansvarleg
Kongevegbedrifter Filefjell SA
Send e-post
Sender, vennligst vent...
Takk for henvendinga, vi tek kontakt så snart som mogleg.